FACILITY LAND

Giải pháp quản lý hạ tầng hợp nhất - IOT

Facility Land – một giải pháp được Tập đoàn Schneider xây dựng phát triển từ những năm 2000, đã triển khai thành công cho nhiều Khách hàng Tổ chức lớn trên thế giới.

Facility Land – đã được chuyển giao quyền sở hữu cho Công ty cổ phần Giải pháp Quản lý Tài sản thuộc Phúc Thành group.

Facility Land – Giải pháp phần mềm mạnh mẽ, tin cậy và linh hoạt, cung cấp cho Khách hàng một hệ thống giám sát, quản lý, thống kê, phân tích, hỗ trợ ra quyết định,... cho các cơ sở hạ tầng hợp nhất trên nền tảng IOT: Không gian, Tài sản trang thiết bị, Dịch vụ, Năng lượng,...


Lợi ích

Việc quản lý không gian, tài sản trang thiết bị, dịch vụ, năng lượng…, được số hóa, lưu trữ tập trung trong suốt quá trình vận hành

Quy trình quản lý được minh bạch và trong suốt từ các cấp lãnh đạo đến nhân viên. Gắn kết chất lượng và trách nhiệm với từng cấp độ người quản lý và nhân viên.

Tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên trong các không gian quản lý.

Tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí quản lý; đơn giản hóa quy trình.

Công nghệ

Mô hình dữ liệu chuẩn quốc tế ISO-IFC 2.x. và bản vẽ thiết kế không gian theo chuẩn BIM (Building Information Modeling).

Khách hàng